top of page

20--, Omnipresent meaning-interdependence and ubiquitous analyticity  (under review)

2021, Meaning Holism and Contextualism(s) - Friends, Foes, or Else (accepted, forthcoming in a volume of De Gryuter’s Epistemic Studies. Philosophy of Science, Cognition and Mind series)

2019, In Defence of Metametasemantics (Axiomathes)

 

2018, Maria Kokoszyńska-Lutmanowa - The Great Polemist  (The Lvov-Warsaw School. Past and Present, Springer/Birkhauser)

 

2018, Morderca Smitha i abstynent pijący martini pół wieku później - wokół Donnellana teorii deskrypcji (Edukacja Filozoficzna)

 

2018, Keith Donnellan - Odniesienie a Deskrypcje Określone (Edukacja Filozoficzna)

2017, Is Meaning Holism Compatible with Semantic Minimalism? (Studia Semiotyczne)

 

2017, Two Models of Propositional Structure (Studia Semiotyczne, English Supplement)

 

2016, Nazwy własne (Przewodnik po filozofii języka W.A.M.)

 

2016, Dwa modele struktury sądu (Studia Semiotyczne)

 

2015, The Modal Difficulties with Singular Proposition (Filozofia nauki)

 

2014, Frege’s Puzzle and the Direct Reference Theory (Semantics and Beyond. Philosophical and Linguistic Inquiries, de Gruyter)

 

2013, Czy filozofia języka potrzebuje pojęcia sądu logicznego? (Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju, Primum Verbum)

 

2012, In Defence Of Singular Propositions (Philosophical and Formal Approaches to Linguistic Analysis, Ontos Verlag)

 

2011, Problemy z pojęciem „konkluzywności” - w odpowiedzi na komentarz Anny Brożek (Przegląd Filozoficzny)

 

2010, Problemy z pojęciem treści minimalnej (Przegląd Filozoficzny)

 

2010, The Hybrid Theory of Reference for Proper Names (Philosophy of Language and Linguistics Volume 1: The Formal Turn, Ontos Verlag)

 

2010, Odpowiedzi na pytania z pytajnikiem „kto?” (Przegląd Filozoficzny)

 

2010, Między deskrypcjami a łańcuchami – hybrydowa koncepcja odniesienia nazw własnych (Biblioteka Myśli Semiotycznej)

 

2010, Polemika z Mieszka Tałasiewicza koncepcją semantyki asymetrycznej (Biblioteka Myśli Semiotycznej)

 

2010, Ekofilozof w oczach wyznawców - review of ,,World as Sanctuary. The Cosmic Philosophy of Henryk Skolimowski'' by J. Skolimowski & E. Skrbina (ed.), (Przegląd Filozoficzny)

 

2010, P.Ludlow & G.Segal - O jednorodnej analizie semantycznej deskrypcjiokreślonych i nieokreślonych (Przegląd Filozoficzny)

 

2009, Założeniowa teoria nazw własnych Searle'a (Przegląd Filozoficzny)

 

2007, O atrybutywnych i referencyjnych użyciach deskrypcji określonych (Filozofia nauki)

 

Articles       Book chapters       Translations       Reviews
bottom of page