top of page
curriculum
wykształcenie

Doktorat z filozofii

Czerwiec 2012 r., Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Tytuł rozprawy: Spór o sądy indywidualne
Promotor: prof. Joanna Odrowąż-Sypniewska

Recenzenci: prof. Jacek Jadacki, prof. Tadeusz Szubka

Dyplom z wyróżnieniemMagisterium z filozofii

Czerwiec 2008 r., Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Tytuł rozprawy: Hybrydowe teorie odniesienia nazw własnych

Promotor: prof. Joanna Odrowąż-Sypniewska

Recenzent: prof. Jacek Hołówka

Dyplom z wyróżnieniem

doświadczenie
zawodowe

Adiunkt

w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszwskiego

od marca 2013 r.

Kierownik specjalności Warsaw International Studies in Philosophy

(studia anglojęzyczne w Instytucie Filozofii)

od marca 2013 r. do września 2016 r.Pełnomocnik ds. promocji

Instytutu Filozofii UW

od października 2012 r. do października 2013 r.

 

Sekretarz specjalności Warsaw International Studies in Philosophy

od maja 2008 r. do kwietnia 2013 r.

dydaktyka

Filozofia języka (fakultet)

Ćwiczenia dla studentów IF UW

2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19

 

Filozofia języka 1

Ćwiczenia dla studentów Kognitywistyki
2014/15, 2015/16

 

Logika

Seminarium dla studentów Wydziału Psychologii UW

2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19

 

Logical Semiotics

Ćwiczenia po angielsku dla studentów specjalności Warsaw International Studies in English, IF UW

2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2018/19Semiotyka logiczna

Ćwiczenia dla studentów IF i MISH, UW

2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16​Historia filozofii analitycznej

Ćwiczenia dla studentów IF UW

2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19​Wstęp do filozofii

Ćwiczenia dla studentów Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW: 2008/09

Konwersatorium dla studentów Instytutu Historycznego UW: 2012/13nagrody &
granty

Grant Narodowego Centrum Nauki w programie,,Sonata"

Tytuł projektu: ,,W poszukiwaniu zunifikowanej metasemantyki''

2019-2022

Indywidualna nagroda Rektora UW

dla najlepszego nauczyciela akademickiego w obszarze nauk humanistycznych.

2018 r.

FNP START

Stypendium dla młodych uczonych przyznawane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej

2011 r.

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tytuł projektu: ,,Spór o sądy indywidualne''

Kierownik: prof. Joanna Odrowąż-Sypniewska

Czas realizacji: od 2010 r. do 2013 r.

Stypendium Rektora UW dla najlepszych doktorantów

W latach: 2008, 2009, 2010, 2011

inna działalność

Polskie Towarzystwo Semiotyczne

od 2006 r. (od 2011 r. członek Komisji Rewizyjnej, od 2018 członek Zarządu i Z-ca Sekretarza)


Ośrodek Badań Filozoficznych

od 2006 r. do 2014 r.

Senat Uniwersytetu Warszawskiego

członek w kadencji 2016-2020

Senacka Komisja ds. Polityki Kadrowej UW

członek w kadencji 2016-2020

bottom of page