f i l i p   k a w c z y ń s k i

5.jpg
1.jpg

filip

kawczyński

filip

kawczyński

 

Nazywam się Filip Kawczyński (ur. 1984 r.) i jestem filozofem. ​Pracuję w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zajmuję się filozofią języka, a w szczególności, zagadnieniami dotyczącymi natury znaczenia oraz jego statusu ontologicznego..

My name is Filip Kawczyński (born 1984) and I'm a philosopher. I work in the Institute of Philosophy at the University of Warsaw.

 

My main research area is the philosophy of language, in particular issues concerning the nature of meaning and its ontological status.